Chayamachi (Osaka)

Umeda (Osaka)

Yodoyabashi (Osaka)

Sannomiya (Kobe)

Okamoto (Kobe)

Kobe-Minami (Kobe)